REFERRAL PROGRAM


TERMS AND CONDITIONS


Đối tượng tham dự: Người dùng ELSA Pro tại Việt Nam


Phạm vi áp dụng: Toàn lãnh thổ Việt Nam


Sản phẩm áp dụng: Gói học 1 năm và Gói học Không giới hạn


Thời gian chương trình: hiệu lực từ ngày 25/06/2020 cho đến khi có thông báo mới.

ellipse rectangle_yellow

Cách thức tham dự:


1. Người dùng ELSA Pro sẽ có cơ hội đăng ký trở thành Người giới thiệu cùng ELSA bằng cách nhấn vào nút “Đăng ký” trong cửa sổ bật lên khi mở ứng dụng ELSA Speak.

2. Người dùng ELSA Pro đăng ký thông tin Số điện thoại, Email và tài khoản ngân hàng để nhận quà tặng hiện kim vào tài khoản và mã giới thiệu cá nhân của mình.

3. Người giới thiệu chia sẻ mã giới thiệu và đường dẫn đăng ký gói học cho cộng đồng và bạn bè, người thân để áp dụng.

Thể lệ chương trình:


Mã giới thiệu là mã giảm giá có giá trị giảm 100,000 VND cho Gói học 1 năm và Gói học Không giới hạn

Mã giới thiệu - mã giảm giá chỉ có thể áp dụng 1 lần trên mỗi giao dịch.

Với mỗi giao dịch thành công khi “Người được giới thiệu” sử dụng Mã giới thiệu trong quá trình thanh toán, Người giới thiệu sẽ nhận được tiền thưởng 200,000 VND..

Tổng giá trị quà tặng tương ứng với số giao dịch thành công sẽ được chuyển đến tài khoản ngân hàng của Người giới thiệu hàng tháng vào ngày đầu tháng liền kề.

Người giới thiệu sẽ nhận được thông báo quà tặng qua email với mỗi giao dịch giới thiệu thành công..

Chương trình này không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác.

Điều kiện tham dự:

“Người giới thiệu hợp lệ” là người dùng ELSA Pro đã thanh toán, kích hoạt và đang sử dụng ELSA Speak.

Người giới thiệu không được là nhân viên ELSA.

Người giới thiệu không được tự giới thiệu bản thân.

Người giới thiệu phải sử dụng số điện thoại đã được đăng ký khi mua gói học để tham gia chương trình.

ELSA không chịu trách nhiệm cho các trường hợp đăng ký sai thông tin liên lạc với ELSA hoặc những lý do khác nằm ngoài sự quản lý của ELSA.


Mỗi người dùng ELSA Pro chỉ có thể tham gia trở thành “Người giới thiệu” 1 lần cùng ELSA trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Mã giới thiệu sẽ được cấp 1 lần sau khi đăng ký chương trình thành công.

Giao dịch giới thiệu được xem là không thành công khi Người được giới thiệu không sử dụng mã giới thiệu trong bước thanh toán.

Bằng việc tham gia chương trình này, Người giới thiệu và người được giới thiệu mặc định chấp thuận tất cả các điều kiện và điều khoản chương trình.

ELSA bảo toàn quyền từ chối những giao dịch giới thiệu mà ELSA phát hiện có gian lận ngay cả khi giao dịch thành công hoặc chấm dứt chương trình bất kì lúc nào.

Mọi quyết định của ELSA liên quan đến các chương trình này là cuối cùng, chính thức.

ELSA